Nationella centret för utbildningsutvärdering

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) är en fristående och oberoende utvärderingsmyndighet som verkar som en specialenhet inom Utbildningsstyrelsen samt inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. NCU ansvarar för den externa utvärderingen av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning i Finland. Utvärderingscentrets verksamhetsområde omfattar hela utbildningssystemet, från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Vid NCU arbetar ca 50 personer. Vi genomför tema- och systemutvärderingar, utvärderingar av lärresultat samt utvärderingar av kvalitetssystem på olika utbildningsstadier. Våra sakkunniga verkar i olika roller i utvärderingsprojekt, exempelvis som projektledare och utvärderingsplanerare.

Vi producerar utvärderingsinformation för utbildningsanordnare och högskolor samt till beslutsfattare. Syftet är att utvärderingsinformationen stöder utveckling av småbarnspedagogik, utbildning och undervisning. Till våra uppgifter hör också att stöda olika aktörer inom utbildningssektorn i frågor som rör utvärdering och kvalitetshantering. Vi publicerar våra resultat och utvecklingsrekommendationer via olika kommunikationskanaler och plattformar på sociala medier.

Till sina medarbetare erbjuder NCU en arbetsplats med ett unikt perspektiv på utveckling av utbildning och utbildningssystem. Tillsammans med oss kan du utveckla en bred expertis inom utvärdering. Vi använder moderna verktyg som utvecklas kontinuerligt och har stöd av en kvalitetsmedveten, motiverad och utvecklingsorienterad arbetsgemenskap. Vi tar hand om våra anställdas kompetens och välbefinnande i arbetet.

Laddar...
Publicerad 14-04-2015 kl. 9.18, uppdaterad 21-07-2020 kl. 15.24

Barn som ler.

Kontaktuppgifter

Helsingfors
PB 28
(Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

Jyväskylä 
Cygnaeuksenkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ

Nationella centret för utbildningsutvärderings webbsida