Riksarkivet

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och finns tillgängliga samt att främja användningen av dem.

Riksarkivet är ett ämbetsverk inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Riksarkivet har cirka 200 anställda på 9 orter runt om i Finland – Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo samt Enare.

Till de vanligaste befattningarna vid Riksarkivet hör bland annat överinspektör, forskare, utvecklingschef, sekreterare för informationstjänsten, digitaliserare, konservator, expert och planerare. Enligt statistiken har cirka 50 procent av våra anställda högskoleexamen och cirka 6 procent forskarutbildning. Vanligast är examina i området historia. Digitaliserarna och konservatorerna har vanligen yrkeshögskoleexamen.

Riksarkivet styr myndigheternas dokumentförvaltning och arkivfunktion, handhar den allmänna utvecklingen av arkivfunktionen samt bestämmer vilka av statsförvaltningens och den kommunala förvaltningens handlingar som ska förvaras varaktigt. Riksarkivet bistår myndigheternas dokumentförvaltning och arkivfunktion genom upprättande av föreskrifter och anvisningar.

Riksarkivet tar emot och förvarar statliga myndigheters handlingar som ska förvaras varaktigt. Till Riksarkivets uppgift hör också att anskaffa och förvara privata arkiv som har betydelse för samhället och forskningen. De handlingar som förvaras av Riksarkivet hålls tillgängliga så att de kan användas i forskarsalarna och i allt större utsträckning även på webben. Riksarkivet är den viktigaste nationella expertorganisationen för hantering av livscykeln för dokumentär information, en del av forskningsinfrastrukturen och en viktig institution för informationsservice, vars verksamhet beaktar omvärldens internationalisering.

Arbetsuppgifterna vid Riksarkivet är mångsidiga och krävande och ger en god inblick i dokumentförvaltningen och arkivfunktionen.  Vi är en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare.  Vi sörjer för välbefinnandet i arbetsgemenskapen och erbjuder möjlighet till kontinuerligt lärande.

Laddar...
Publicerad 26-11-2014 kl. 13.58, uppdaterad 23-06-2022 kl. 11.20

Riksarkivet.

 
Bra att veta om oss

Riksarkivet har cirka 200 anställda på 9 orter runt om i Finland. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och finns tillgängliga samt att främja användningen av dem.
Riksarkivet är ett ämbetsverk inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Kontaktuppgifter

Riksarkivet
PB 258, 00171 Helsingfors
Tfn: 029 533 7000
Riksarkivets webbsida

Sociala medier

Facebook  

Twitter

Youtube  

Instagram