Maria Toivonen

Konservator

Maria Toivonen arbetar som konservator på Riksarkivet. Till hennes arbete hör att konservera kulturhistoriskt viktiga material samt material som digitaliseras, det vill säga hon ansvarar för att förvara, restaurera och rengöra material. ”För tillfället håller jag till exempel på att rengöra gamla fartygsloggböcker och konservera kartor från länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län inför digitalisering”, förklarar Toivonen.

”Till konservatorns arbete hör utöver själva konserveringen dessutom att handleda och råda såväl personal som externa parter i anknytning till bevarande av material”, berättar Toivonen. I regel är arbetet självständigt, även om vi också samarbetar med den andra konservatorn här och med andra kollegor. ”Mitt arbete är mångsidigt och varierande”, tillägger Toivonen.

Till Toivonens arbetsdagar hör också ordnande av utställningar. Under den senaste tiden har hon sysselsatts av förberedelserna inför utställningen Akademihuset 200 som öppnas i Åbo i november 2017 samt Åbo bokmässa som går av stapeln senare på hösten. Konserveringsutrymmena besöks också av en del gästande grupper som tar del av verksamheten liksom praktikanter som lär sig konservatorsarbetet.

Toivonen är utbildad papperskonservator och hon är dessutom utexaminerad artesan inom beklädnadsbranschen. På Riksarkivet började hon som konservator redan hösten 2008. ”Jag är mycket nöjd över att ha ett arbete som motsvarar min utbildning”, säger Toivonen glatt.

Enligt Toivonen är de föremål som ska konserveras det mest fascinerande i arbetet. ”Ibland stannar jag helt enkelt upp och stirrar på dem: ofta är till exempel gamla kartor som konstverk”, beskriver Toivonen. ”Det är fantastiskt hur vackert och skickligt kartan i tiderna har ritats eller målats för hand.”

Toivonen anser att hennes arbete är viktigt och betydelsefullt. ”Det bästa i arbetet är att det gör det möjligt att bevara material länge också för kommande generationer”, funderar Toivonen. En av Riksarkivets främsta uppgifter är att säkerställa att material som är viktiga med tanke på det nationella kulturarvet bevaras: Toivonens arbete stöder detta mål på ett mycket konkret sätt.