Timo Keränen

Sekreterare för informationstjänsten

Timo Keränen arbetar på Riksarkivet i Uleåborg som sekreterare för informationstjänsten. Han är utbildad merkonom. Keränens arbetsfält är omfattande, och arbetet är både självständigt och varierande.

Utöver bevarandet av handlingar är en av Riksarkivets viktiga uppgifter att göra det möjligt att använda bevarat material och information och att vem som helst ska ha tillgång till det. Keränen hjälper kunderna att hitta den information de söker genom att utreda beställningar av kopior eller utredningar.

”När kopior beställs kan de gälla allt mellan himmel och jord: till exempel kan medborgare och läroinrättningar fråga om gamla skolbetyg och juristbyråer kan begära köpebrev och lagfartsbrev. Det är också vanligt att folk beställer till exempel fotografier och kartor för olika publikationer”, förklarar Keränen. ”Som resultat av utredningarna skapar jag kopior av dokumenten åt kunderna och levererar dem per e-post eller som papperskopior.”

Utöver beställningar av kopior omfattar Keränens arbetsuppgifter sökning av dokument till forskarsalen och returnering till magasinet, fjärrlån samt att handleda och hjälpa kunderna i forskarsalen. Han är också medlem i Riksarkivets samarbetsdelegation samt vice förtroendeman på sitt verksamhetsställe.

Keränen har en lång erfarenhet av att jobba på arkivet. ”Jag började ursprungligen på det dåvarande landskapsarkivet i Uleåborg år 1984 och tjänst fick jag 1989”, berättar Keränen. ”Tydligen har jag varit värd förtroendet, eftersom jag snart har arbetat i 33 år.”

Det bästa med att vara sekreterare för informationstjänsten anser Keränen vara den uppskattning och respons man får från kunder, kollegor och närmaste chefen. ”Det är en glädje att betjäna medborgarna och myndigheterna i det över 200 år gamla Riksarkivets led”, sammanfattar Keränen diskussionen.