Tomi Rasimus

Tomi Rasimus är ledare för Riksarkivets utredningstjänster. ”Det bästa i arbetet är utmanande uppgifter och det att vi lyckas hitta fungerande lösningar på dem”, förklarar Rasimus. Rasimus motiveras av att leda både människor och saker, men också av de expertuppgifter som är förknippade med arbetet. Rasimus säger att hans arbetsdagar är mycket varierande.

”Syftet med utredningstjänsten är att svara på kundernas utredningsönskemål gällande handlingar i Riksarkivet eller information i handlingarna. Det görs över 25 000 utredningar om året och antalet ökar hela tiden”, berättar Rasimus. ”Under de några senaste åren har ett stamkort över militärtjänstgöringen under krigstiden varit den allmännaste typen av begäran.” Stamkortsbeställningarna har snabbt mångfaldigats, vilket har ställt krav på Riksarkivets utredningstjänster.

Rasimus har arbetat på Riksarkivet i 20 år. Före sina nuvarande uppgifter har han arbetat som arkivmästare, forskare, överinspektör och utvecklingschef. Rasimus har i tiden utexaminerats från dåvarande Joensuu universitet, som nu ingår i Östra Finlands universitet, med Finlands historia som huvudämne.

Under de senaste åren har Rasimus studerat vid sidan av arbetet. ”År 2011 inledde jag studier i rättsvetenskap vid det öppna universitetet vid Östra Finlands universitet, och lite senare blev jag examensstuderande”, förklarar Rasimus. ”Nu är jag nästan färdig förvaltningsmagister så när som på gradun.”

Rasimus berömmer Riksarkivet för dess flexibilitet: arbetsgivaren har uppmuntrat honom att skaffa sig en påbyggnadsexamen. ”Jag tycker om de juridiska utmaningarna i arbete, och utbildningen har hjälpt mig att lösa dessa utmaningar”, funderar Rasimus.

Rasimus anser det vara fint att det gått så enkelt att kombinera arbete och privatliv på Riksarkivet. ”Dessutom tycker jag till exempel om hur positivt Riksarkivet förhåller sig till distansarbete”, avslutar Rasimus.