Vili Haukkovaara

Utvecklingschef

Vili Haukkovaara arbetar på Riksarkivet som utvecklingschef. Han arbetar tillsammans med sitt team för att allt fler av de handlingar som bevaras på Riksarkivet i framiden ska kunna finnas tillgängliga oavsett tid och plats.

Riksarkivets uppgift är att bevara handlingar och dessutom främja användningen av dem. Denna målsättning för Haukkovara framåt tillsammans med sitt team bland annat med stöd av flera projekt. I ett projekt utvecklar man till exempel automatisk igenkänning av handskriven text: gamla dokument som skrivits med en krånglig handstil kan lättare undersökas i framtiden när datorn kan läsa dem. Haukkovaaras team utvecklar också en ny databas och nättjänst för handlingar som rör medeltiden i Finland.

En stor del av Haukkovaaras arbete går ut på att utveckla Riksarkivets organisation på ett helhetsmässigt och resultatinriktat sätt: till exempel har man identifierat en fortsättning på den automatiskt igenkända texten i form av att kunna utnyttja texten på olika sätt. ”Helheten utvecklas bit för bit i den gemensamt avtalade riktningen”, förklarar Haukkovaara.


”I mitt arbete är det intressant hur man ska hålla koll på alla trådar, när man samtidigt har flera projekt på gång”, berättar Haukkovaara. Till hans arbetsdagar hör mycket daglig ledning av människor, möten och att svara på olika meddelanden. I arbetet ingår också projektledning, och Haukkovaara och hans team stöder Riksarkivets projektchefer till exempel med hjälp av en projekthandbok, planeringsmallar och andra verktyg. ”Mitt arbete är mycket utvecklingsorienterat”, specificerar Haukkovaara.

Till utbildningen är Haukkovaara diplomingenjör. Han började på Riksarkivet år 2010 som datasystemplanerare i slutet av sina studier.  Haukkovaara anser att det gått smidigt att kombinera arbete och studier: Riksarkivet uppmuntrar sina anställda att utbilda sig, och när Haukkovaara var i slutet av sin studieväg hade han endast några kurser kvar. Efter några års arbete fick han en fast anställning på Riksarkivet.

Staten är enligt Haukkovaara fortfarande en ganska stabil arbetsgivare, vilket är en av Riksarkivets goda sidor som arbetsgivare. Dessutom är Riksarkivets verksamhetsställe på Fredsgatan centralt placerat i Helsingfors centrum, vilket Haukkovaara anser vara ett stort plus.

Haukkovaara kan inte välja endast en bästa sida i arbetet. ”Jag gillar hur jag får alltmer krävande uppgifter hela tiden”, berättar han. ”Dessutom får jag beakta olika perspektiv när jag arbetar med många människor med olika bakgrund. Kollegorna hjälper mig att orka och hålla kvar glimten i ögat också i svåra situationer.”