Riksarkivet - nyheter

Publicerad
Sari Häkkinen har utnämnts till kommunikatör vid Riksarkivet

PM, FM Sari Häkkinen har utnämnts till kommunikatör vid Riksarkivet från och med den 1 april 2020.

09-04-2020
Immo Aakkula har utnämnts till Riksarkivets förvaltningsdirektör

VH, EK Immo Aakkula har utnämnts till Riksarkivets förvaltningsdirektör från 1.6.2018.

17-04-2018
Vesa-Matti Ovaska har utnämnts till överinspektör vid Riksarkivet

FM Vesa-Matti Ovaska har utnämnts till överinspektör vid Riksarkivet från och med den 1 april 2017.

27-02-2017