Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft. Servicecentret har till uppgift att analysera kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning som riktar sig till personer i arbetsför ålder, utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt stödja regionalt och övrigt samarbete. Servicecentret deltar också i utvecklingen av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande.

Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning trädde i kraft 1.9.2021.  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en fristående enhet i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Ungefär femton personer kommer att arbeta vid servicecentret och av dem har fem personer tidsbundna uppdrag mellan åren 2021–2024.

Laddar...
Publicerad 18-11-2021 kl. 13.37, uppdaterad 18-11-2021 kl. 13.31

Jotpa-tunnus-SV-RGB-300dpi_pienennetty.jpg

Kontaktuppgifter

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är beläget i Utbildningsstyrelsens lokaler i Hagnäs.

Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 533 1000

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Sociala medier

Facebook

Twitter

YouTube