Studentexamensnämnden (SEN)

Studentexamensnämnden (SEN) är en myndighet som svarar för ledningen, anordnandet och verkställandet av studentexamen. Nämnden hör till förvaltningsområdet för undervisnings- och kulturministeriet, som utnämner Studentexamensnämnden för tre år i taget. Nämndens kansli är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen och har hand om organiseringen och det tekniska genomförandet av examen samt om administrationen och kontakten mellan nämnden och gymnasierna. I kansliet arbetar cirka 25 tjänstemän. 

Arbetet vid Studentexamensnämnde

Studentexamen utvecklas ständigt parallellt med gymnasiets läroplan. Arbetet vid Studentexamensnämnden kräver noggrannhet, ständig utbildning och förmågan att följa ett krävande tidsschema. Därutöver ger nämndens medlemmar och tjänstemän utbildning i anknytning till studentexamen. 
 
Examen väcker ständigt mycket uppmärksamhet. Vi kommunicerar aktivt via media, vår webbplats och i sociala medier samt producerar statistikinformation om studentexamen för till exempel forskare. Våra intressentgrupper är bland annat gymnasier, utbildningsarrangörer, forskare, och olika organisationer. 
 
Är du intresserad av utbildningsområdet och vill arbeta med utveckling eller administration av en samhällsviktig examen? Följ våra lediga tjänster på den här sidan, på ylioppilastutkinto.fi/sv eller på våra sociala mediekanaler!

Laddar...
Publicerad 14-10-2014 kl. 11.55, uppdaterad 13-04-2022 kl. 10.59

Kontaktuppgifter

Hagnäskajen 6 
00530 Helsingfors 

Tel. 0295 338 200 

Sociala medier

Facebook

Twitter