Anna Hatva-Jokinen

Jag organiserar färdigställandet av studentexamens språkprov vid studentexamensnämndens kansli och har även i övrigt hand om praktiska frågor som gäller proven i det andra inhemska språket och främmande språk. Mitt arbete är mångsidigt, intressant och utmanande. Jag får träffa experter inom utbildningsbranschen och samarbeta med dem. Just nu håller vi på att utveckla den elektroniska studentexamen också i samarbete med gymnasierna. Det är särskilt givande att få följa gymnasieutbildningen på första parkett.

Jag är utbildad kulturforskare och hade etnologi som huvudämne. Min magisterexamen i humaniora har kommit till nytta i mitt arbete, i synnerhet tack vare examens omfattning. I mitt arbete är det viktigt att man kan betrakta saker och ting ur flera synvinklar. Förmågan till analytiskt tänkande och färdigheten att även hantera stora helheter är nödvändig. Snabbt reagerande och noggrannhet hjälper till i det praktiska.

Jag kom till studentexamensnämndens kansli som sommararbetare och jobbade först som byråsekreterare och senare när jag blev klar med studierna vikarierade jag för en examenssekreterare. Efter vikariatet var jag arbetslös i en månad innan jag helt apropå blev vald till tjänsten som arkivarie vid samma myndighet. Jag hann arbeta som arkivarie i ett år innan min nuvarande tjänst ledigförklarades. Jag lämnade in en ansökan men var säker på att jag inte har det som krävs för en så krävande uppgift. Därför blev jag verkligen överraskad att få tjänsten efter att ha kommit tvåa i ansökan. Jag lärde mig grunderna i arbetet snabbt tack vare min mera erfarna kollegas utomordentliga handledning. Nu har jag hittat mitt sätt att arbeta och kan utveckla mitt arbete vidare.

Jag njuter av att få arbeta i en fungerande arbetsgemenskap. Vi är få men har en tydlig uppgift som vi tillsammans strävar efter att genomföra på det bästa möjliga sättet. Just nu genomgår vi en tid av förändring, men det är just det som gör vårt arbete särskilt intressant. Därför hoppas jag att jag även i framtiden får vara med att vidareutveckla den nya finländska studentexamen för finländska ungdomar.