Maarit Elomaa

Jag har som uppgift att ha hand om och upprätthålla studentexamensregistret samt framställa examensresultat. Nämnden har två registerförare. Jag är också med i postningsteamet där vi förpackar och skickar ut provuppgifter samt tar emot provprestationer från skolor.

Som registerförare ska jag känna till innehållet av datasystemet för studentexamen och de författningar och föreskrifter som gäller examen samt ha en uppfattning om examenshelheten. Tidsschemana är strikta, så arbetet kräver kvickhet, flexibilitet och noggrannhet.

Jag kom till studentexamensnämnden för över tjugo år sedan och arbetade först som dataregistrerare. Studenten tog jag år 1985.
Nu står vi inför nya utmaningar i och med att studentexamen digitaliseras.