Matti Lattu

Jag började arbeta som projektchef för digitaliseringsprojektet av studentexamen vid studentexamensnämndens kansli våren 2013. Jag har som uppgift att kontrollera experternas arbete och hålla kontakt med gymnasierna och utrustnings- och tjänsteleverantörerna. Det viktigaste är att bli övertygad om att var och en som är med i projektet vet vad som krävs för att främja projektet och att informationsutbytet mellan de olika aktörerna sker smidigt.

Jag har studerat pedagogik och programmerat sedan jag var tio år gammal. De senaste tio åren har jag arbetat med datateknik. Denna bakgrund hjälper mig i mitt nuvarande arbete eftersom jag kan diskutera såväl med systemets framtida användare som med dess genomförare på deras eget språk.

Digitaliseringsprojektet kontrolleras noggrant, vilket gör att vi spelar med höga insatser. Den största utmaningen är dock att kunna försäkra sina egna kollegor om att datatekniken fungerar utan störningar. Medarbetarna på kansliet har en mycket hög arbetsmoral. Det är svårt att acceptera fel eftersom det i regel är examinander som betalar priset för dem. Å andra sidan är synligheten dubbelriktad – här sitter vi ju på första parkett när det gäller finländsk utbildning och i synnerhet gymnasier. Vi försöker samarbeta så mycket som möjligt, det gynnar alla. Förmågan till växelverkan och kommunikation är väldigt viktig och den kan alltid utvecklas.

Jag sökte tjänsten via en offentlig ansökan. Lite nervös var jag nog att börja arbeta vid SEN som nu ändå är en erkänd institution i Finland. Tack vare det har jag dock sluppit förklara vad det är som vi gör här. Som verksamhetsställe är SEN litet och organisationen är låg. Detta för med sig flexibilitet i uppgifterna och arbetsmetoderna. Om jag har en fråga eller en idé kan jag gå och knacka på en kollegas dörr. Eller skicka ett snabbmeddelande.