Tomi Laaksonen

Jag arbetar som expeditionsvakt vid studentexamensnämnden.  Mina uppgifter omfattar passerkontroll, kundservice, kansliets säkerhet, transporter samt verkställande arbeten i fråga om studentexamen. 

Jag har dessutom börjat studera audiovisuell kommunikation genom läroavtal eftersom det kommer att behövas olika kunskaper vid kansliet i och med att examen digitaliseras. I fortsättningen utvidgas mitt arbete till att även omfatta redigering och behandling av ljud och rörlig bild.

I mina uppgifter efterlyses stresstålighet, god prioriteringsförmåga och flexibilitet. Det som jag gillar i mitt arbete är att ingen dag är lik den andra.
Jag avlade specialyrkesexamen för säkerhetsvakt år 2008 och sökte arbete vid studentexamensnämnden genast därefter. Jag fick komma till intervju och blev anställd.

Jag tycker om den glada och avslappnade atmosfären på vår arbetsplats. Det är dessutom motiverande att lära sig nytt och det känns fint att få vara med att utveckla studentexamen mot elektroniska prov.