Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Tillgänglighetsbiblioteket Celia är ett statligt specialbibliotek som stöder likvärdighet i läsning och lärande. Celia producerar och förmedlar tal- och punktskriftsböcker samt andra specialtillverkade böcker och läromedel. Celias tjänster kan användas av alla som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av lässvårigheter, sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande orsak.

Celia samarbetar med bibliotek, skolor och förlag samt ger utöver bibliotekstjänster, också råd om tillgänglig publicering.

På Celia arbetar 45 personer. De anställda har mångskiftande arbetsbeskrivningar och utbildningsbakgrund. Många av dem arbetar i sakkunniguppgifter inom bibliotekssektorn och tillgänglighet, men i gruppen finns också till exempel pedagoger och IT-experter.

Värden som styr vår verksamhet är jämlikhet, kundorientering, samarbete och utveckling.

För oss på Celia är det viktigt att utföra meningsfullt arbete för att främja läsning. Utöver ett intressant arbete erbjuder vi våra anställda bra möjligheter att utveckla sitt arbete och sin kompetens.

Människor på kontoret.

Laddar...
Publicerad 12-03-2015 kl. 10.09, uppdaterad 02-03-2023 kl. 9.50

Celias logo.

Kontaktuppgifter

E-post: tjanster@celia.fi
Besöksadress: Maruddsvägen 74 (Iiris-huset), 2. vån, Östra centrum, Helsingfors

Celias webbsida

Sociala medier:

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube