Celia - ett kunskapscentrum för tillgänglig publicering

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar både inhemsk och utländsk litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Alla som har svårt att läsa en vanlig bok kan använda Celias böcker. Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Publicerad 12-03-2015 kl. 10.09, uppdaterad 19-08-2020 kl. 14.16

Celias byrå.

Bild: Jouko Vatanen.

Kontaktuppgifter

E-post: tjanster@celia.fi
Besöksadress: Maruddsvägen 74 (Iiris-huset), 2. vån, Östra centrum, Helsingfors

Celias webbsida