Utbildningscentret för det samiska området

Sameområdets utbildningscentral är en unik läroanstalt på andra stadiet som erbjuder multiprofessionell yrkesinriktad utbildning på finska och samiska samt befrämjar samekulturen på hela sameområdet. Utbildnings- och forskningssamarbetet sträcker sig över sameområdets stater samt speciellt till de nordliga ursprungsfolken.

Utbildningscentralens huvudsakliga verksamhetsställe befinner sig i mångkulturella Enare kyrkby. Filialer finns i Toivoniemi i Kaamanen samt Hetta i Enontekis.

Sameområdets utbildningscentral strävar till att följa principerna för hållbar utveckling i all verksamhet samt befrämja kombinering av den kunskap som baserar sig på traditionell kultur och livnäring med den kunskap det moderna samhället kräver.

Laddar...
Publicerad 18-11-2014 kl. 12.43, uppdaterad 18-08-2020 kl. 12.54

Sameområdets utbildningscentral.

Bra att veta om oss

SAKK -Kreativa lösningar, modern teknologi och arktisk design kombinerat med samisk livnäring

Kontaktuppgifter

Utbildningscentret för det samiska området
Menesjärventie, 99870 Inari
Puh. 040 723 7309

SAKK/Utvecklingsenheten
Toivoniementie 290, 99910 Kaamanen

SAKK/ Enontekiö verksamhetsställe
Ruijantie 5, 99400 Enontekiö