Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande och det är underställt undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt för att främja internationalisering. Ämbetsverket inledde sin verksamhet i början av 2017 och sköter samma uppgifter som den tidigare Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

Vid Utbildningsstyrelsen arbetar cirka 370 personer. Dessutom har tjugo personer anställning som lärare i finska språket och kulturen vid universitet på olika håll i världen och cirka trettio personer arbetar som lärare i Europaskolor. Till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet hör också sex statliga läroanstalter. En stor del av de anställda vid Utbildningsstyrelsen arbetar med sakkunniguppgifter och har högskolexamen, vanligen examen i pedagogik, humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Vi gör upp läroplansgrunderna, planen för småbarnspedagogik och grunderna för yrkesexamina. Vi utvecklar utbildningen genom olika projekt och kartlägger framtida kompetens- och utbildningsbehov. Dessutom producerar vi tjänster för antagningen av studerande och administrerar språkexamina och fortbildning inom undervisningssektorn.

Vi genomför program och avtal som främjar internationalisering och erbjuder rådgivning i anknytning till internationalisering. Vi svarar också för erkännande av studier som avlagts utomlands.

Dessutom producerar vi information som stöd för beslutsfattandet och utvecklingen av sektorn och statistik över utbildning och internationalisering. 

Ämbetsverket är bra beläget i Hagnäs i Helsingfors och de anställda trivs bra med sitt arbete. Vi har meningsfulla och ansvarsfulla uppgifter. Utbildningsstyrelsen satsar på många sätt på personalens välbefinnande och kompetensutveckling.

10-08-2017
Ieva Silinevica arbetar som projektkoordinator på Utbildningsstyrelsen.
10-08-2017
Sini Piippo arbetar som programsakkunniga på Utbildningsstyrelsen.
07-04-2015
Undervisningsrådet Kristiina Volmari arbetar på Utbildningsstyrelsen som enhetschef för enheten Statistik och internationella ärenden.
07-04-2015
Arto Pekkala arbetar som överingenjör på Utbildningsstyrelsen.
07-04-2015
Arja-Sisko Holappa arbetar som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen.
Laddar...
Publicerad 07-04-2015 kl. 13.07, uppdaterad 12-08-2020 kl. 13.37

Utbildningsstyrelsens byrå.

Bild: Voitto Niemelä.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 533 1000

Utbildningsstyrelsens webbsida

Sociala medier

Facebook

Twitter

YouTube