Arja-Sisko Holappa

Undervisningsråd Arja-Sisko Holappa arbetar på Utbildningsstyrelsen vid enheten Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. Frågor som gäller inlärning under de tidiga åren hör till hennes specialområde. Hon är doktor i pedagogik.

”Jag har sett utbildningens utveckling ur olika synvinklar: som lärare, forskare, utbildare, finansiär och genom att leda processer. Tack vare arbetserfarenheten och kunskaperna som forskare är det lättare att uppfatta vad som är relevant i flödet av information och idéer. Förmågan att bli entusiastisk är också viktig, för den ger kraft att klara motgångar.

Mitt arbete är ett varierande expertarbete med olika utvecklings- och förvaltningsuppgifter. Arbetet är självständigt trots att det huvudsakligen utförs genom olika slag av samarbete – på möten, i arbetsgrupper och i nätverk. Det skulle inte heller passa mig att jobba ensam.

Samarbetet med experter i kommuner, läroanstalter, organisationer och internationella nätverk ger energi och skapar möjligheter att påverka. Det är också trevligt att kollegerna är i olika åldrar.”