Arto Pekkala

Överingenjör Arto Pekkala arbetar vid enheten Grundläggande yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Till utbildningen är han diplomingenjör och arbetar med grunderna för de fristående examina och i examenskommissionerna inom byggbranschen.

”Mitt arbete varierar från daglig kundservice till ledning av omfattande projekt. Arbetet styrs av utbildningspolitiska syften, men det är speciellt viktigt att identifiera branschspecifika förändringsbehov i arbetslivet nu och i framtiden.

Till arbetet hör mycket förhandlingar och kontakter med olika aktörer inom utbildningsförvaltningen och arbetslivet. I arbetet behövs framför allt färdigheter att leda projekt samt förmåga till samarbete med en stor skara experter.

Det är fint att vara med om att utveckla en livsviktig och förstklassig yrkesutbildning för Finland. Samarbetet i ett omfattande expertnätverk utvecklar också det egna kunnandet.”