Hanna Kindstedt

Hanna Kindstedt arbetar på Utbildningsstyrelsen som assistent vid Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik -avdelning. Hon är politices magister.

”Som assistent bistår jag bland annat i uppgifter som gäller reformen av läroplansgrunderna och processen med statsbidrag. Jag ordnar evenemang, uppdaterar webbplatser, sköter researrangemang samt enhetens ekonomi i samarbete med ledningens sekreterare.

När jag började arbeta på Utbildningsstyrelsen uppmuntrades jag att genast från början sätta mig in i ämbetsverkets uppgifter och att läsa olika publikationer, för senare kanske det inte finns lika mycket tid för det. Det var ett bra tips och det stärkte ännu mer mitt intresse att arbeta med det här.

I min avdelning har alla sina egna uppgifter, men samarbetet löper klanderfritt. Jag har också fått samarbeta med de andra enheterna och det har varit trevligt. Det bästa i vårt ämbetsverk är öppenheten och samarbetet för en god sak.”