Ieva Silinevica

Ieva Silinevica är projektkoordinator vid Utbildningsstyrelsens enhet för internationaliseringstjänster för läroanstalter, ungdom och kultur. Arbetet består av mångsidiga uppgifter inom projektadministration och ekonomi för EU-programmet Erasmus+ – Youth in Action, uppgörande av statistik samt praktiska arrangemang för olika evenemang. Ieva har avlagt magisterexamen i samhällsvetenskaper i sitt hemland Lettland. Hon har varit på studentutbyte och också EVS -volontär i Finland. 

”Jag har skött detta arbete sedan 2012. Min arbetsbeskrivning är varierande, vilket kräver noggrannhet, flexibilitet, förmåga att prioritera och planering av sin egen arbetstid. I arbetet behövs dessutom – och uppskattas också – en vidsynt och nyfiken attityd, interkulturellt kunnande samt mänskliga värderingar som jämlikhet och tolerans. Man har också nytta av att känna till ungdomssektorn och ha egna erfarenheter av EU-program.

Det finns ett brett kunnande och sakkunskap i Utbildningsstyrelsen. Som arbetsplats erbjuder den mångsidiga arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla sin egen kompetens. Det behövs allt mer internationellt kunnande i en värld, som förändras snabbt. Det är fint att få arbeta i ett verk, som har en viktig roll när det gäller att främja internationaliseringen av samhället.

Jag tycker om att  även om arbetsdagarna i allmänhet är ganska hektiska så finns det alltid lite humor med, och för det får man tacka de trevliga arbetskamraterna.”