Kristiina Volmari

Undervisningsrådet Kristiina Volmari arbetar på Utbildningsstyrelsen som enhetschef för enheten Informations- och analystjänster. Enheten producerar såväl nationell som internationell information som stöd för beslutsfattande och utveckling.

”I mitt arbete behövs klart tankearbete, aktivitet och mod till kreativa lösningar. Det är motiverande att få påverka hur information utformas. Chefsarbetet kräver att man är intresserad av människor och deras utveckling.

I botten har jag en utbildning som filosofie magister. Senare har jag disputerat i engelskspråkig företagskommunikation. I det internationella arbetet behövs dessutom goda språkkunskaper och förmåga att uppträda. PISA-resultaten för med sig mycket utländska experter och beslutsfattare inom utbildning till Finland. Gästerna kan vara krävande och utmanande med sina krävande frågor.
 
Arbetet hos staten förpliktar till att ge allt för det gemensamma intresset. Med en bra, företagsam och aktiv attityd får man mycket till stånd här.”