Sini Piippo

Programsakkunniga Sini Piippo arbetar vid Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster och främjar genom sitt eget arbete internationaliseringen av den finländska högskoleutbildningen. Till hennes ansvarsområden hör bl.a. Eritrea-programmet, som finansieras med utvecklingssamarbetsmedel, det globala samarbetet inom EU:s Erasmus+-program samt programmet Scholar Rescue Fund, som har amerikansk bakgrund och som stöder forskare som kommer från krisområden. Till sin utbildning är Sini magister i samhällsvetenskaper.

”Jag kom till huset som högskolepraktikant hösten 2009. Efter praktikperioden fick jag först ett vikariat och senare fast anställning. Jag har hela tiden arbetat i samma enhet, men uppgifterna har varierat.

I mitt arbete behövs framförallt samarbetsförmåga och förmåga att se det väsentliga i en stor mängd information. Dessutom måste man kunna fungera i olika nationella och internationella nätverk och kunna lyssna på högskolefältets behov. Man måste också klara av att det händer oväntade saker och att det kan bli litet press i arbetet.

Det bästa i mitt arbete är mångsidiga och meningsfulla arbetsuppgifter, men framför allt alla fina och fiffiga arbetskamrater, här på byrån, i olika internationella nätverk och också i högskolorna. Arbetet är ofta hektiskt till sin natur, men alla är motiverade och humor finns det gott om. Vårt arbete har ett mål som vi alla upplever som meningsfullt.

I den här typen av sakkunnigarbete är det enligt min åsikt viktigt att man vågar vara öppen och så lättillgänglig som möjligt. Det är också mitt eget mål.  Arbetet är krävande, men ger också mycket.”