Utbildningsstyrelsen

Lärandet är vår passion. Vi utvecklar undervisningen och utbildningen och främjar internationalisering − för att alla ska kunna nå sin fulla potential.

Kom och arbeta hos oss!

370 anställda, 50 lärare på olika håll i världen, 6 statliga läroanstalter.

En stor del av de anställda vid Utbildningsstyrelsen arbetar med sakkunniguppgifter och har ofta en högskoleutbildning. Många anställda har en examen i pedagogik, humaniora eller samhällsvetenskaper, men vi har också anställda med många andra utbildningsbakgrunder.

Våra utrymmen finns i Hagnäs i Helsingfors. Vi erbjuder flexibelt hybridarbete och har ett trivsamt aktivitetsbaserat kontor för arbete på arbetsplatsen.

Vi erbjuder en inspirerande och uppmuntrande arbetsgemenskap, där var och en kan utveckla sitt eget kunnande. Vi vill att det ska vara flexibelt att kombinera arbete och fritid på ett sätt som främjar arbetshälsan och vi tar hänsyn till olika livssituationer.

Vår uppgift som myndighet

 • vi gör upp läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt grunderna för planen för småbarnspedagogik,
 • vi ansvarar för beredningen av examensgrunder inom yrkesutbildningen och fastställer examensgrunder enligt examensstrukturen,
 • vi deltar i beredningen av författningar som berör vårt verksamhetsområde och
 • vi ger föreskrifter, anvisningar och rekommendationer som gäller verkställandet av författningarna.

Vi ansvarar också för att

 • upprätthålla studerandeantagningsregistret för andra stadiet, yrkeshögskolorna och universiteten,
 • ordna språkexamina,
 • ordna och finansiera fortbildning för lärare och övrig personal inom utbildningssektorn,
 • erkänna examina som har avlagts utomlands.

Vi deltar i egenskap av myndighet i beredningen och verkställandet av författningar som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. 

Vår utvecklingsuppgift

Vi stöder arbetet med att utveckla utbildningen och främja internationaliseringen med hjälp av

 • utvecklingssamarbete,
 • resurser,
 • utbildnings- och konsultationstjänster,
 • utvecklingsprojekt inom utbildning.

Vi betjänar med information 

Vi stöder internationaliseringen i det finländska samhället med hjälp av program och avtal och genom att ta fram information om internationalisering. Vårt ämbetsverk har rollen som nationellt programkontor för EU:s program Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och Kreativa Europa samt för Nordiska ministerrådets Nordplus-program.

Därtill:

 • koordinerar vi informationstjänster, -register och -resurser som gäller utbildning,
 • sammanställer vi indikatorer och prognostiseringsuppgifter som anknyter till utbildning,
 • samlar och sammanställer vi information utifrån statsandelssystemet för undervisnings- och kultursektorn samt
 • utvecklar och producerar vi läromedel med liten spridning.

Välkommen att arbeta med mångsidiga uppgifter hos oss! Nedan ser du våra lediga jobb.

Publicerad 07-04-2015 kl. 13.07, uppdaterad 17-05-2022 kl. 10.33

Utbildningsstyrelsens byrå.

Bild: Voitto Niemelä.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 533 1000

Utbildningsstyrelsens webbsida

Sociala medier

Facebook

Twitter

YouTube