Valteri – Stöd för lärande och skolgång

Valteri, som är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som har sex enheter (Mikael, Mäntykangas, Onerva, Ruskis, Skilla och Tervaväylä) på olika håll i Finland .

Stöd i den egna närskolan

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång. Barn och unga som omfattas av allmänt, särskilt och intensifierat stöd har nytta av våra tjänster. Vårt mål är att så många elever som möjligt ska kunna gå i skola i sin egen hemkommun och sin egen närskola.

Genom mångprofessionellt samarbete och habilitering som stöd i lärandet stöder vi barnets och den ungas lärande samt främjar hens funktionsförmåga i skolgångens olika skeden. Hos oss finns gedigen kompetens inom båda dessa områden och våra tjänster finns till för att utnyttjas. Våra tjänster kan innehålla till exempel kartläggnings- och handledningsbesök, utrednings- och stödperioder, arbetshandledning och fortbildning.

Kommunen som samarbetspartner

Vi samarbetar som partner med kommunerna och skolorna med att ordna allmänt, intensifierat och särskilt stöd inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning. För att stöda närskolornas vardag bidrar vi i partnerskapsmodellen med vårt kunnande inom den mångprofessionella undervisningen, lärandet och skolgången samt habiliteringen som stöder dessa. Samarbetets innehåll byggs upp på basen av kommunens och skolans behov.

Forskning- och nätverkssamarbete

Tillsammans med olika forskningsinstitutioner, yrkeshögskolor, universitet och övriga samarbetspartner deltar vi i forskningsprojekt där man undersöker faktorer som påverkar barns och ungas lärande, funktionsförmåga och habilitering.

Laddar...
Publicerad 07-04-2016 kl. 13.53, uppdaterad 17-08-2020 kl. 14.25