Valteri center för lärande och kompetens, Ruskis

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens erbjuder lösningar på utmaningar inom lärande och deltagande; mångprofessionella tjänster och utbildning för aktörer inom småbarnsfostran och undervisning samt inom social- och hälsovård.

Våra tjänster stärker en jämlik skolgång för barn och unga och deras deltagande i närskolorna samt stöder deras närmaste. Vi samarbetar med kommunerna för att ordna allmänt, intensifierat och särskilt stöd i undervisningen.

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens är aktivt med i projekt och nätverk för att utveckla specialundervisningen. Vi deltar i forskningsprojekt som utreder habilitering som stöder barns och ungas funktionsförmåga och lärande.

Basen för vår expertis är Valteriskolan Ruskis i Helsingfors, vars traditioner i fråga om undervisning och habilitering av rörelsehandikappade, multihandikappade och långtidssjuka elever sträcker sig över 120 år bakåt i tiden.

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens ligger i Helsingfors och är en av de sex enheterna inom det riksomfattande centret för lärande och kompetens. Valteri hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.