Valteri center för lärande och kompetens, Ruskis

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens erbjuder lösningar på utmaningar inom lärande och deltagande; mångprofessionella tjänster och utbildning för aktörer inom småbarnsfostran och undervisning samt inom social- och hälsovård.

Våra tjänster stärker en jämlik skolgång för barn och unga och deras deltagande i närskolorna samt stöder deras närmaste. Vi samarbetar med kommunerna för att ordna allmänt, intensifierat och särskilt stöd i undervisningen.

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens är aktivt med i projekt och nätverk för att utveckla specialundervisningen. Vi deltar i forskningsprojekt som utreder habilitering som stöder barns och ungas funktionsförmåga och lärande.

Basen för vår expertis är Valteriskolan Ruskis i Helsingfors, vars traditioner i fråga om undervisning och habilitering av rörelsehandikappade, multihandikappade och långtidssjuka elever sträcker sig över 120 år bakåt i tiden.

Ruskis-enheten vid Valteri center för lärande och kompetens ligger i Helsingfors och är en av de sex enheterna inom det riksomfattande centret för lärande och kompetens. Valteri hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.


Publicerad 6.7.2016 kl. 10.42, uppdaterad 6.7.2016 kl. 12.40

VAL Valteri_Ruskis

Bra att veta om oss

Vi lyder under Utbildningsstyrelsen som en del av det statliga Valteri center för lärande och kompetens, som består av olika center för lärande och handledning. Besök också vår hemsida! http://www.ruskis.fi/

Kontaktuppgifter

Center för lärande och kompetens,
Ruskis

Tenholantie 15
00280 Helsinki

Tel. 0295 335 300