Utrikesministeriet

Utrikesministeriet arbetar för Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Vi bidrar till att bygga en säker och rättvis värld. Utrikesministeriet och dess nätverk av ambassader och konsulat betjänar alla finländare, det finländska näringslivet och samhället, statsledningen och riksdagen. Vårt arbete omfattar allt från relationer mellan stater till att hjälpa enskilda medborgare.

Video: Arbete för Finlands och finländarnas bästa.

Utrikesministeriet rekryterar huvudsakligen ny personal genom två återkommande utlysningar: en till diplomatkursen Kavaku och en till kursen för administrativa uppgifter Halku.

Diplomatkursen ger dig möjlighet att arbeta med expertuppdrag internationellt. I de administrativa uppgifterna ingår bland annat assistentuppgifter, tjänster för allmänheten och allmänna administrativa uppgifter. I de båda arbetskarriärerna ingår regelbunden rotation så att du arbetar i snitt tre till fyra år med en viss uppgift, vid ministeriet i Finland och inom utrikesrepresentationen.

Vid utrikesministeriet arbetar också så kallade specialtjänstemän och ett mindre antal anställda med arbetsavtal. Specialtjänstemännen kan till exempel vara jurister, utvecklingspolitiska rådgivare eller inspektörer.

Inom hela utrikesförvaltningen arbetar sammanlagt ca 2 400 personer varav 850 i Finland. Finland har 90 ambassader, konsulat och andra verksamhetsställen utomlands där det sammanlagt arbetar mer än 500 personer som är utsända från Finland. Därtill arbetar över 900 lokalt anställda personer vid verksamhetsställena utomlands.

utrikesministeriets webbsida kan du läsa mer om olika sätt att göra karriär inom utrikesförvaltningen och om lediga jobb.
 

Laddar...
Publicerad 03-11-2014 kl. 14.05, uppdaterad 02-09-2020 kl. 19.09

Utrikesministeriets logo.                                       

Kontaktuppgifter

Utrikesministeriet
PB 176
00023 Statsrådet

Tfn: 0295 16001 (statsrådets växel)
Fax: (09) 629 840 eller 1605 5799

Utrikesministeriets webbsida


Sociala medier

Facebook  

Twitter

Flickr

Youtube