Joni Heliskoski

Enhetschef

Lagstiftningsrådet Joni Heliskoski är chef för enheten för EU-domstolsärenden som är en del av utrikesministeriets rättstjänst.

”Arbetet är mångsidigt och intressant men även krävande och internationellt. Jag tjänstgör som finska statens ombud i Europeiska unionens domstol. Mitt arbete består av vitt skilda EU-rättsliga sakkunniguppdrag samt av förmansuppgifter som hör till enhetschefens bord. Det bästa med jobbet är den fina arbetsgemenskapen och de intressanta arbetsuppgifterna.

Den här tjänsten har jag haft i sju och ett halvt år. Innan dess hade jag i flera år olika EU-rättsliga sakkunniguppdrag inom statsförvaltningen, bland annat vid justitieministeriet, statsrådets kansli och Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel. Mina grundläggande juridikstudier genomförde jag en gång i tiden vid Helsingfors universitet, och påbyggnadsstudier inom området EU-rätt vid universitetet i Cambridge i Storbritannien, där jag också disputerade.

Mina arbetsuppgifter kräver god kännedom om Europeiska unionen och EU-rätten, samt goda språkkunskaper. De viktigaste främmande språken är engelska och franska, som är EU-domstolens arbetsspråk. God samarbets- och ledarförmåga är också viktigt i mitt jobb.

Den som söker sig till utrikesministeriet bör vara initiativrik, samarbetsvillig och beredd att sköta olika slags uppgifter. Attityden är kanske den allra viktigaste egenskapen.”