Markus Teir

Personalplanerare

Utrikessekreterare Markus Teir jobbar med personalplanering vid utrikesministeriets förvaltningstjänster. Där är hans uppgift att sköta placeringen av karriärdiplomaterna i olika uppgifter inom ministeriet och vid olika beskickningar, samt rekryteringen till utbildningskursen i internationella ärenden (Kavaku).

”Mitt arbete är varierande eftersom jag är karriärdiplomat och våra uppgifter förändras regelbundet med 2-5 års intervaller. Jag började här i augusti och innan dess var jag tre år i Dublin som andreman på beskickningen där. Före det var jag fyra år i Ankara som tjänsteman med ansvar för handelsekonomiska frågor. Men nu efter många år är jag alltså tillbaka vid utrikesministeriet i Helsingfors igen.

Jag studerade geografi vid Helsingfors universitet och blev filosofie magister. Dessutom studerade jag ett år i Frankrike inom Erasmus-utbytet. Innan jag började på ministeriet praktiserade jag bland annat i Afrika och vid Migri, det vill säga dåvarande Migrationsverket.

I början av år 2005 kom jag till utrikesministeriet som projektassistent på avdelningen för Afrika och Mellanöstern. Följande år ansökte jag till Kavaku, och blev antagen, just lagom till Finlands EU-ordförandeskap 2006.

Den som vill bli karriärdiplomat ska vara nyfiken och intresserad av allt som har att göra med Finland och den omgivande världen. Det är viktigt att vara intresserad av både sakfrågor och människor. Dessutom behöver man ha goda sociala färdigheter, förmåga att framträda och ha bred kännedom om Finland såväl när det gäller ekonomi och politik som samhälle och kultur.Kännedom om internationell politik samt god anpassningsförmåga underlättar också anpassningen till nya uppgifter i främmande länder.

Det bästa med utrikesministeriet tycker jag är arbetsrotationen som möjliggör en kontinuerlig variation på arbetsuppgifterna och att arbetsfältet är hela världen. Man vet aldrig var man kommer att befinna sig nästa gång. Om fem år kan jag jobba var som helst i världen. Finland har över 90 beskickningar så det är möjligt att jag sköter utvecklingssamarbete i Moçambique, handelspolitik i Asien eller försvarspolitik i Bryssel. Eller så kanske jag har intressanta uppgifter här vid ministeriet, eller uppgifter som ligger nära utrikesförvaltningens område, till exempel vid Europeiska utrikestjänsten.