Information om nätsidan

Valtiolle.fi är en webbplats som upprätthålls av Statskontoret. Syftet är att erbjuda information om både staten som arbetsgivare och om hur ansökan till statens tjänster ska göras. Genom webbplatsen kan de sökande sedan lämna en ansökan till statens lediga arbetsplatser.

Webbplatsen publicerades våren 2015 och den uppdateras och kompletteras kontinuerligt.

Statskontoret ansvarar för webbplatsen i sin helhet. Sakinnehållet ansvaras av Statskontorets division för Ekonomi och personal vid enheten Stöd för personalledning. Statskontoret ansvarar även för arbetssökningstjänsten för lediga arbetsplatser. Statskontorets kontaktuppgifter finns till höger på sidan. I samband med frågor om enskild rekrytering ska den sökande vända sig till den rekryterande verksamhetsenheten.

Webbplatsens uppbyggnad i korthet

 • På ingångssidan finns de färskaste öppna arbetsplatserna och ansökningsblanketterna för dessa. Bredvid de öppna arbetsplatserna finns länkarna i anslutning till arbetssökningstjänsten. På ingångssidan finns även länkarna till de färskaste nyheterna och kommande händelser. I karusellen i höger kant på ingångssidan presenteras några arbetstagare och -givare.
 • I delen Aktuellt samlas alla nyheter och utnämningar samt händelser som publicerats på webbplatsen.
 • I delen Arbeta hos staten ges information om de omständigheter som är gemensamma för arbete inom staten.  Här finns bl.a. information om värderingar och anställningsvillkor. Här finns även vissa nyckeltal gällande personalen samt spalten Frågor och svar.
 • I delen Arbetsgivare och arbetstagare kan de olika statliga verksamhetsenheterna berätta om sig själva som arbetsgivare samt presentera arbetstagare inom enheten och deras uppgifter. Arbetsgivarna grupperas efter förvaltningsområde. För de verksamhetsenheter som ännu inte sammanställt en presentation finns en länk till organisationssökningen på webbplatsen Suomi.fi.  Varje verksamhetsenhet ansvarar för att informationen är tillräckligt aktuell. Informationen uppdateras åtminstone en gång per år.
  • I delen Bekanta dig med arbetstagare sammanfattas en lista över alla arbetstagare som presenteras på webbplatsen.
  • I delen Bekanta dig med arbetsgivare sammanfattas en lista över alla arbetsgivare som presenteras på webbplatsen.

Arbetssökningstjänst

Valtiolle.fi erbjuder hemsidan för arbetssökningstjänsten som administreras av Statskontoret. Lediga arbeten visas inbäddade på Valtiolle.fi-webbplatsens ingångssida samt på respektive arbetsgivares presentationssida. Länkarna i anslutning till tjänsten finns på ingångssidan. Alla länkar utom den sista leder de till en annan server och syns därför inte på sidkartan.

Respons, språkversioner

I övre kanten av varje sida finns en länk till olika språkversioner. Responsformuläret finns både i övre kanten och i nedre kanten av varje sida.

 • Respons beträffande webbplatsen, frågor eller förbättringsförslag kan skickas genom formuläret i Respons-delen. Meddelandena skickas till Statskontorets enhet för Stöd för personalledning.
 • Webbplatsen ger service på finska och svenska och delvis på engelska. Innehållet är ändå inte helt enhetligt och all aktuell information finns inte tillgänglig på alla språk.

Teknisk data

 • Rekommenderade minimikrav för webbläsarversioner av de vanliga webbläsarna är Internet Explorer 9.0 eller 8.0, Firefox 31.0 och Chrome 36.0
 • För avläsning av dokument i pdf-format ska programmet Adobe Acrobat Reader användas. Programmet kan laddas ner från t.ex. www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
 • Webbplatsens videofilmer är Flash-filer och förutsätter ett program som återger detta filformat.
 • Webbplatsens länkar öppnas i samma webbläsarfönster och länkarna som leder till andra platser öppnas i ett nytt fönster.
 • Varje sida har en länk till en utskriftsversion i nere delen av sidan Genom att aktivera utskriftsversionen öppnar sig en webbläsarutsikt där man kan skriva ut sidan utan navigation.
 • Datumet för den senaste uppdateringen finns i nedre kanten av sidan.
 • Inga genvägar finns.

Att länka till webbplatsen, juridiskt förbehåll och upphovsrätter

Det är tillåtet att länka till webbplatsen och informationen i den får utnyttjas förutsatt att källa och datum anges.   Undantag är dock teckningar, bilder och logon, vilka inte får lagras på datorhårdskivor eller disketter, användas i datanät eller reproduceras utan upphovsrättsägarens skriftliga tillstånd. 

I enlighet med lagen om upphovsrätt (A:8.7.1961, SK:404/1961) och i enlighet med de ändringar som gjorts senare i lagen har Statskontoret eller annan producent till information som meddelats i samband med en handling (i delen Bekanta dig med arbetsgivare vid respektive verksamhetsenhet), rättighet till det material som publiceras på webbplatsen.  När fotografen har upphovsrätt till en bild anges det i samband med bilden.

Statskontoret ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakats till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Statskontoret ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som finansministeriet har länkar till.

För utveckling av webbplatsen samlar man in statistik information om besöken. Webbsidan skickar en cookie så att antalet besök kan fastställas. Informationen gäller antalet besökare, användningsland, besökstid och webbläsare som använts.

Publicerad 11.11.2014 kl. 16.45, uppdaterad 22.5.2015 kl. 12.50

Kontaktuppgifter

Statskontoret
Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14, 00054 STATSKONTORET
Tfn 0295 50 2000

Skicka oss respons >