Information om nätsidan

Valtiolle.fi är en webbplats som upprätthålls (från 1.10.2018) av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Syftet är att erbjuda information om både staten som arbetsgivare och om hur ansökan till statens tjänster ska göras. Genom webbplatsen kan de sökande sedan lämna en ansökan till statens lediga arbetsplatser. Obs. I samband med frågor om enskild rekrytering ska den sökande vända sig till den rekryterande verksamhetsenheten.

Webbplatsen publicerades våren 2015 och den uppdateras och kompletteras kontinuerligt.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) ansvarar för informationsinnehållet på sidan Valtiolle.fi och arbetssökningstjänsten för lediga arbetsplatser. Kontaktuppgifterna finns i det högra hörnet av den här sidan.

Webbplatsens uppbyggnad i korthet

 • På första sidan visas sex nyaste lediga arbetsplatserna, länkar till söksidan samt till nya sökningar och sökningar som tar slut och det sammanlagda antalet lediga arbetsplatser vid staten. På första sidan finns också andra länkar i anslutning till arbetssökningstjänsten. På första sidan listas även de nyaste nyheterna och kommande evenemang. I karusellen i höger kant på ingångssidan presenteras några arbetstagare och arbetsgivare.
 • I avdelningen Lediga arbetsplatser finns söksidan för arbetsplatser. I menyn till vänster på sidan kan du göra alla önskade sökavgränsningar på en gång. Dina val begränsar direkt antalet sökresultat. Antalet anges i övre hörnet av sökresultatsidan.
 • I delen Aktuellt samlas alla nyheter och händelser som publicerats på webbplatsen.
 • I delen Arbeta hos staten ges information om de omständigheter som är gemensamma för arbete inom staten.  Här finns bl.a. information om värderingar och anställningsvillkor. Här finns även vissa nyckeltal gällande personalen samt spalten Frågor och svar.
 • I delen Arbetsgivare och arbetstagare kan de olika statliga verksamhetsenheterna berätta om sig själva som arbetsgivare samt presentera arbetstagare inom enheten och deras uppgifter. Arbetsgivarna grupperas efter förvaltningsområde. För de verksamhetsenheter som ännu inte sammanställt en presentation finns en länk till organisationssökningen på webbplatsen Suomi.fi.  Varje verksamhetsenhet ansvarar för att informationen är tillräckligt aktuell.
  • I delen Bekanta dig med arbetstagare sammanfattas en lista över alla arbetstagare som presenteras på webbplatsen.
  • I delen Bekanta dig med arbetsgivare sammanfattas en lista över alla arbetsgivare som presenteras på webbplatsen.

Arbetssökningstjänst

Valtiolle.fi erbjuder söksidan för arbetssökningstjänsten som administreras av Palkeet. Lediga arbeten visas på Valtiolle.fi-webbplatsens ingångssida och på söksidan Lediga arbetsplatser samt inbäddade på respektive arbetsgivares presentationssida. Länkar i anslutningen till tjänsten (Gör en öppen ansökan, Skapa en platsvakt, Inskrivning som arbetssökande, Jag arbetar redan för staten och Anvisningar för den sökande) finns på första sidan.

Respons, språkversioner

I övre kanten av varje sida finns en länk till olika språkversioner. Responsformuläret finns både i övre kanten och i nedre kanten av varje sida.

 • Respons beträffande webbplatsen, frågor eller förbättringsförslag kan skickas genom formuläret i Respons-delen.
 • Webbplatsen ger service på finska och svenska och delvis på engelska. Innehållet är ändå inte helt enhetligt och all aktuell information finns inte tillgänglig på alla språk.

Teknisk data

 • Rekommenderade minimikrav för webbläsarversioner av de vanliga webbläsarna är Internet Explorer 11.0 eller 10.0, Firefox 52.0 och Chrome 62.0 För mobila enheter rekommenderas de nyaste versionerna.
 • För avläsning av dokument i pdf-format ska programmet Adobe Acrobat Reader användas. Programmet kan laddas ner från t.ex. www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
 • Webbplatsens videofilmer är Flash-filer och förutsätter ett program som återger detta filformat.
 • Webbplatsens länkar öppnas i samma webbläsarfönster och länkarna som leder till andra platser öppnas i ett nytt fönster.
 • Varje sida har en länk till en utskriftsversion i nere delen av sidan Genom att aktivera utskriftsversionen öppnar sig en webbläsarutsikt där man kan skriva ut sidan utan navigation.
 • Datumet för den senaste uppdateringen finns i nedre kanten av sidan.
 • Inga genvägar finns.

Att länka till webbplatsen, juridiskt förbehåll och upphovsrätter

Det är tillåtet att länka till webbplatsen och informationen i den får utnyttjas förutsatt att källa och datum anges.  Undantag är dock teckningar, bilder och logon, vilka inte får lagras på datorhårdskivor eller disketter, användas i datanät eller reproduceras utan upphovsrättsägarens skriftliga tillstånd. 

I enlighet med lagen om upphovsrätt (A:8.7.1961, SK:404/1961) och i enlighet med de ändringar som gjorts senare i lagen har Palkeet eller annan producent till information som meddelats i samband med en handling (i delen Bekanta dig med arbetsgivare vid respektive verksamhetsenhet), rättighet till det material som publiceras på webbplatsen.  När fotografen har upphovsrätt till en bild anges det i samband med bilden.

Palkeet ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakats till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Palkeet ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som finansministeriet har länkar till.

För utveckling av webbplatsen samlar man in statistik information om besöken. Webbsidan skickar en cookie så att antalet besök kan fastställas. Informationen gäller antalet besökare, användningsland, besökstid och webbläsare som använts.

Publicerad 11-11-2014 kl. 16.45, uppdaterad 15-03-2021 kl. 10.37

Kontaktuppgifter:


Palkeet

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
- telefon: 029 556 2000

Sökandetjänstens kontaktuppgifter:
- e-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
- telefon: 029 556 4020

Skicka oss respons > 

Frågor om enskild rekrytering

I samband med frågor om enskild rekrytering ska du vända dig till den rekryterande verksamhetsenheten.