Information om nätsidan

Valtiolle.fi är en webbplats som upprätthålls av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Syftet är att erbjuda information om både staten som arbetsgivare och om hur ansökan till statens tjänster ska göras. Genom webbplatsen kan de sökande sedan lämna en ansökan till statens lediga arbetsplatser.

Webbplatsen publicerades våren 2015 och den uppdateras och kompletteras kontinuerligt.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) ansvarar för informationsinnehållet på sidan Valtiolle.fi och arbetssökningstjänsten för lediga arbetsplatser. Kontaktuppgifterna finns i det högra hörnet av den här sidan.

Obs. I samband med frågor om enskild rekrytering ska den sökande vända sig till den rekryterande verksamhetsenheten.

Webbplatsens uppbyggnad i korthet

 • På första sidan visas åtta nyaste lediga arbetsplatserna, länkar till söksidan samt till nya sökningar och sökningar som tar slut och det sammanlagda antalet lediga arbetsplatser vid staten. På första sidan finns också andra länkar i anslutning till arbetssökningstjänsten. På första sidan listas även de nyaste nyheterna och kommande evenemang. I höger kant på ingångssidan finns länkar till presentationer av arbetstagare och arbetsgivare, Kuntarekry och videon  Valtiolle.fi.
 • I avdelningen Lediga arbetsplatser finns söksidan för arbetsplatser. I menyn till vänster på sidan kan du göra alla önskade sökavgränsningar på en gång. Dina val begränsar direkt antalet sökresultat. Antalet anges i övre hörnet av sökresultatsidan.
 • I delen Arbetsgivare och arbetstagare kan de olika statliga verksamhetsenheterna berätta om sig själva som arbetsgivare samt presentera arbetstagare inom enheten och deras uppgifter. Arbetsgivarna grupperas efter förvaltningsområde. Varje verksamhetsenhet ansvarar för att informationen är tillräckligt aktuell.
  • I delen Bekanta dig med arbetstagare sammanfattas en lista över alla arbetstagare som presenteras på webbplatsen.
  • I delen Bekanta dig med arbetsgivare sammanfattas en lista över alla arbetsgivare som presenteras på webbplatsen.
 • I delen Arbeta hos staten ges information om de omständigheter som är gemensamma för arbete inom staten.  Här finns bl.a. information om värderingar och anställningsvillkor. Här finns även vissa nyckeltal gällande personalen samt spalten Frågor och svar.
 • I delen Aktuellt samlas alla nyheter och händelser som publicerats på webbplatsen.

Arbetssökningstjänst

Valtiolle.fi erbjuder söksidan för arbetssökningstjänsten (haku.valtiolle.fi) som administreras av Palkeet. Lediga arbeten visas på Valtiolle.fi-webbplatsens ingångssida och på söksidan Lediga arbetsplatser samt inbäddade på respektive arbetsgivares presentationssida. Länkar i anslutningen till tjänsten (Sök jobb, Skapa en platsvakt, Gör en öppen ansökan) och anvisningar (För jobbsökare, Jag arbetar redan för staten) finns på första sidan.

Respons, språkversioner

Responsformuläret finns både i övre kanten och i nedre kanten av varje sida. Respons beträffande webbplatsen eller frågor kan skickas genom formuläret.

I övre kanten av varje sida finns en länk till olika språkversioner. Webbplatsen ger service på finska och svenska och delvis på engelska. Innehållet är ändå inte helt enhetligt och all aktuell information finns inte tillgänglig på alla språk.

Teknisk data

 • För webbläsarna och mobila enheter rekommenderas de nyaste versionerna.
 • För avläsning av dokument i pdf-format ska programmet Adobe Acrobat Reader användas. Programmet kan laddas ner från t.ex. www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
 • Webbplatsens videofilmer är Flash-filer och förutsätter ett program som återger detta filformat. På webbsidan finns också videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild tjänst.
 • Webbplatsens länkar öppnas i samma webbläsarfönster och länkarna som leder till andra platser öppnas i ett nytt fönster.
 • Varje sida har en länk till en utskriftsversion i nere delen av sidan Genom att aktivera utskriftsversionen öppnar sig en webbläsarutsikt där man kan skriva ut sidan utan navigation.
 • Datumet för den senaste uppdateringen finns i nedre kanten av sidan.
 • Inga genvägar finns.

Att länka till webbplatsen, juridiskt förbehåll och upphovsrätter

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Palkeet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet (i delen Bekanta dig med arbetsgivare vid respektive verksamhetsenhet). 

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med Palkeet. 

Nyttjanderätten till bilderna innehas av Palkeet. När fotografen har upphovsrätt till en bild anges det i samband med bilden.  

Palkeet ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakats till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Palkeet ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som finansministeriet har länkar till. 

För utveckling av webbplatsen samlar man in statistik information om besöken. Läs mer på sidan Dataskydd.

Publicerad 11-11-2014 kl. 16.45, uppdaterad 01-07-2021 kl. 10.09

Kontaktuppgifter


Palkeet:
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Telefon: 029 556 2000

Sökandetjänstens kontaktuppgifter:
E-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
Telefon: 029 556 4020

Skicka oss respons 

Frågor om enskild rekrytering

I samband med frågor om enskild rekrytering ska du vända dig till den rekryterande verksamhetsenheten.