Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med ansvar för politikområdet fiskeri och havsbruk

Publicerad 22-08-2017 kl. 11.47

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare till avdelningen för Kultur och Resurser (KR). Avdelningen har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur; barn och unga; jämställdhet: fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (FJLS). Du kommer att ansvara för det politiska området inom fiskeri och havsbruk.
 
Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Tjänsten är placerad i FJLS-teamet bestående av tre rådgivare, projektanställda och en koordinator, men du kommer även att arbeta med övriga team på avdelningen och sekretariatet Tvärgående arbete prioriteras högt.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Sekretariatsbetjäning

  • Förbereda minister- och ämbetsmannamöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa mötenInitiera, följa och utveckla det nordiska politiska samarbetet inom ditt ansvarsområde (ÄK-FISK)
    Vägleda och koordinera arbetet för den självständiga arbetsgruppen för fiskeri och havsbruk (AG-FISK)
Policyrådgivning och utveckling
  • Initiera och förbereda ärenden, dels utifrån initiativ från de nordiska länderna och deras intressenter, dels utifrån den politiska utvecklingen eller ministerrådets egen värdering
  • Delta i utvecklingen av politiska prioritetsområden särskilt inom bioekonomi, hållbar utveckling, Nordens grannlandssamarbete, samarbetet inom EU och dess östersjöstrategi, övriga tvärsektoriella satsningar och annat internationellt samarbete
  • Utveckla, driva och delta i tvärsektoriellt samarbete i politiska frågor som berör andra sektorer och ministerråd
Nätverksarbete
  • Hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom ämbetsmän och experter i de nordiska länderna
  • Delta i nationella och internationella möten och konferenser
  • Arbeta med informations- och föredragsverksamhet samt annan kontakt med samarbetspartners och andra intressenter

Kravprofil
Du som söker ska ha relevant akademisk utbildning på lägst masternivå samt minst 6 års relevant och dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området för fiskeri och havsbruk. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling inom dessa fackområden och att du har arbetat i en politisk miljö inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer. Erfarenhet från t.ex. FN-systemet är meriterande.
 
Arbetsuppgifterna förutsätter att du är lösningsorienterad och analytiskt lagd och att du snabbt kan sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta liksom att i ett dynamiskt team kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är viktigt att du kan skapa och underhålla starka nätverk. Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska. I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna.
 
Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett spännande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt på maximalt åtta år och erbjuder speciella villkor för den som flyttar till Danmark i samband med anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Kulturfonden och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti (+45 21 71 71 10, e-mail mikh@norden.org) eller seniorrådgivare Geir Oddsson (+45 29 69 29 32, e-mail geod@norden.org). Upplysningar om arbetsvillkor kan fås hos hr@norden.org.

Stad:
Nordens Hus, Köpenhamn

Ansökningens sista datum:
den 6 september 2017

För mer information se:  
https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=090186a4-17a4-4e54-8b2d-970ca9dcee09