Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en chef till avdelningen för kunskap och välfärd

Publicerad 05-06-2017 kl. 14.34

Avdelningen för kunskap och välfärd (KV) stödjer tre ministerråd: de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A), de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U) och de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S). Ämbetsmannakommittéer med representanter från de nationella departementen har tillsammans med avdelningen ansvar för att förbereda ministermöten, samt för den löpande ärendeportföljen.
 
Under avdelningen arbetar flera av ministerrådets institutioner och samarbetsorgan och avdelningen är ansvarig för övervakningen av diverse program, projekt och policyförberedande insatser.
 
Arbetet inom avdelningen koordineras sektorsvis mellan avdelningschefen och relevanta medarbetare, ofta organiserade i team. Varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 22 medarbetare.
 
Arbetsuppgifter och ansvar

Avdelningschefen leder arbetet inom avdelningen och har det överordnade ansvaret för avdelningens politikområden, vilket bland annat innefattar förberedelse och uppföljning av möten i ministerråd och ämbetsmannakommittéer.
 
Avdelningschefen rapporterar till generalsekreteraren och ingår i generalsekreterarens ledningsgrupp. Avdelningschefen deltar därmed i sekretariatets överordnade ledning.
 
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande:

 • vidareutveckling av det nordiska samarbetet inom ansvarsområdet i enlighet med det pågående reformarbetet, bl.a. genom analysarbete och policyutveckling
 • förberedelse samt uppföljning av ministerråd-, ämbetsmannakommitté- och andra möten inom ansvarsområdet tillsammans med avdelningens medarbetare
 • ett välfungerande och tvärgående samarbete inom sekretariatet och med de externa aktörerna
 • resultatorienterad planläggning och ledning av avdelningens arbete
 • personalledning av avdelningens medarbetare i enlighet med den personalpolicy och regelverk som gäller för sekretariatet, samt enligt sekretariatets värderingar och ledningsprinciper, jfr sekretariatets Ledarskapsplattform
 • budgeten inom verksamhetsområdet
 • aktivt deltagande i genomförandet av tvärgående strategier 
Kravprofil
 
Vi söker dig som har:
 • relevant högre akademisk utbildning
 • relevant och dokumenterad ledarerfarenhet från departement/ministerier eller andra politiskt styrda organisationer
 • erfarenhet av att arbeta med komplexa, politiska och fackmässiga problemställningar
 • förmåga att skapa resultat med hjälp av dina medarbetare
 • förmåga att utöva ett helhetsinriktat ledarskap
 • flytande kunskaper i ett av de skandinaviska språken: svenska, norska eller danska (som är sekretariatets tre arbetsspråk), samt goda kunskaper i engelska
 • en god nordisk språkförståelse
 • förmåga och intresse av att arbeta med olika kulturer och arbetssätt på en internationell arbetsplats
 • förmåga att skapa kontakter och utveckla nätverk med olika aktörer 
Erfarenhet av nordiskt- eller internationellt samarbete samt bred ledarerfarenhet är meriterende. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av avdelningens ansvarsområden.
 
Vidare är du:
 • framtidsinriktad och strategisk i din ledarstil
 • initiativrik, motiverande och har förmåga att skapa goda relationer
 • utvecklingsorienterad och samarbetsinriktad
 • en god kommunikatör både internt och externt 

Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt, och erbjuder därför attraktiva anställningsvillkor. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som rekryteras från ett annat land än Danmark. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Ett omfattande reformarbete som syftar till att modernisera, effektivisera och förnya det nordiska samarbetet och säkra dess relevans även i framtiden har i hög grad präglat Nordiska ministerrådet och dess sekretariat de senaste åren. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Kulturfonden och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Sista datum för ansökan är den 22 juni 2017. Första intervjuomgången planeras att
genomföras vecka 33, och andra intervjuomgången vecka 36.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen, telefon +45 21 71 71 06, eller e-post ange@norden.org.
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org .

Stad:
Köpenhamn

Ansökningens sista datum:
den 22 juni 2017

För mer information se:
https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=90f0efab-218e-4bb2-8162-f85ce4c183fd