Nya Valtiolle.fi –tjänsten öppnades den 20 april

Publicerad 20-04-2015 kl. 0.00

Den nya Valtiolle.fi –tjänsten öppnades måndagen den 20 april 2015. Den gamla Valtiolle.fi –webbplatsen och Heli-rekryteringssystemet togs samtidigt ur bruk. Adressen www.valtiolle.fi förblir oförändrad, enbart systemet har ändrats.

Sökanden bör notera att ingen information överförs automatiskt från det gamla rekryteringssystemet till det nya. Det betyder att alla ansökningar och sökprofiler som sparats i det gamla systemet raderas i och med att systemet läggs ner. Samtliga sökanden måste alltså registrera sig på nytt i den nya tjänsten.

Valtiolle.fi –tjänsten var otillgänglig under veckoslutet 18.4.-19.4.2015 på grund av ett underhållsavbrott. Ansökningstiden till alla lediga arbetsplatser i det gamla systemet löpte emellertid ut senast den 17 april 2015.

De rekryterande ämbetsverken har också tagit i bruk det nya systemet den 20 april, och därför kommer alla lediga arbetsplatser att uppdateras i tjänsten efterhand som ämbetsverken publicerar dem.

Då den nya tjänsten öppnats den 20 april 2015:

  • Som sökande ska du registrera dig i den nya Valtiolle.fi-tjänsten då du söker statlig anställning eller aktiverar en sökvakt. OBS! Tjänsten kan vara överbelastad under de första dagarna.
  • Din sökprofil är tom, så du måste utarbeta den första ansökningen från början.
  • I fortsättningen kan du utnyttja tidigare ansökningar genom att kopiera dem som underlag för en ny ansökan.
  • Ansökningar som du utarbetat sparas i din sökprofil i sex månaders tid från den sista uppdateringen, varefter de raderas automatiskt.
  • Din nya sökprofil kommer att sparas i tjänsten under en längre tid. Profilen raderas endast om du inte besökt webbplatsen på ett år.

Med vänliga hälsningar
Valtiolle.fi -tjänsten