Oanvända användarnamn raderas i tjänsten

Publicerad 19-12-2019 kl. 9.40

Användarnamnen till systemet Valtiolle.fi gås igenom och externa sökandes användarnamn som inte använts på ett år raderas.

Ett meddelande om att användarnamnet gått ut och att det kommer att raderas skickas i förväg till den e-postadress som kopplats till användarnamnet. Användarnamnet är alltså den e-postadress med vilken användaren har registrerat sig i tjänsten och dit meddelandet skickas.

Om du vill ha kvar ditt användarnamn ska du logga in med det. Annars behöver du inte göra något. Ditt oanvända användarnamn raderas från systemet automatiskt enligt meddelandet.

Vänligen observera att redan inlämnade ansökningar sparas i systemet i 12 månader efter avslutad rekrytering.

Tjänsten Valtiolle.fi