Respons

Du kan skicka oss respons om Valtiolle.fi-sidorna och rekryteringssystemet genom att fylla i blanketten nedan. Vi kan ge svar på respons och informationsfrågor endast ifall du uppger dina adressuppgifter (e-postadress). Vid servicen samlas inte personuppgifter. Vänligen observera att det officiella anhängiggörandet av ett ärende är inte möjligt genom respons-blanketten. I samband med frågor om enskild rekrytering ska du vända dig till den rekryterande verksamhetsenheten.