SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 24.9.2019 kl 8.30-14 för underhåll

Publicerad 04-09-2019 kl. 14.12

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 24.9.2019 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 24.9. kl. 8.30
Tjänsten öppnas igen 24.9. kl. 14

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi