SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 1.11.-3.11.2019 för underhåll

Publicerad 01-11-2019 kl. 16.34

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är under service för att förbättra dess funktioner 1.11.2019 – 3.11.2019.

Effekt: Kan orsaka korta avbrott i tjänsten (tjänsten är inte i bruk).

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi