SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 10.12.2019 kl 8.30-14 för underhåll

Publicerad 19-11-2019 kl. 15.08

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 10.12.2019 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 10.12. kl. 8.30
Tjänsten öppnas igen 10.12. kl. 14

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi