SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 27.5.2020 mellan kl 8.30-14 för underhåll

Publicerad 12-05-2020 kl. 6.59


Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 27.5.2020 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 27.5. kl. 8.30
Tjänsten öppnas igen 27.5. senast kl. 14

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi