SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 18.5.2021 kl 8.30-14 för underhåll

Publicerad 04-05-2021 kl. 10.27

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 18.5.2021 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 18.5. kl. 8.30
Tjänsten öppnas igen 18.5. kl. 14

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi