SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 29.11.2022 kl 8.30-13 för underhåll

Publicerad 21-11-2022 kl. 9.39

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 29.11.2022 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 29.11. kl. 8.30.
Tjänsten öppnas igen 29.11. kl. 13.

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi