Statens arbetsplatser intresserade studerande i Vasa

Publicerad 25-01-2018 kl. 15.14

Contact Rekryteringsmässan samlade studerande som bekantade sig med arbetsgivare vid Vasa universitet den 23 januari.

Det var livligt hela dagen vid montern valtiolle.fi. Många studerande bekantade sig med de möjligheter som finns inom staten.

- Fint att ni kommit hit i dag, annars hade jag inte vetat om dessa möjligheter, konstaterade Mikko Lehtinen, magisterstuderande inom informationssystemvetenskaper.

Statens platser intresserade även andra än studerande inom administrativa vetenskaper. Många frågade också efter praktik- och sommararbetsplatser.

vyy.fi/contactmessut

Tjänsten Valtiolle.fi

VAL_Contact_Rekrytointi

Studerande inom administrativa vetenskaper kände redan till staten.

VAL_Contact_Rekrytointi_Mikko

Mikko Lehtinen studerar informationssystemvetenskap. 
 
VAL_Contact_Rekrytointi_Vaasa_Niina

Niina Ojala är inne på magisterstudier inom tyska språket.