Störningen är över i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi

Publicerad 13-04-2023 kl. 15.00

Det inträffat en störning vid jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi den 13 april 2023.
Jobbsökningstjänsten var inte tillgänglig. Ämbetsverken har ombetts att förlänga ansökningstiderna med en dag. Ansökningstiden för anmälningar är minst 14 kalenderdagar. 

Störningarna började: 13 april 2023 kl. 10:21

Störningssluttid: 13 april 2023 kl. 13:00
 

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi