Störningen är över i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi

Publicerad 08-06-2023 kl. 10.40

Det inträffat en störning vid jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi den 7 juni 2023.
Jobbsökningstjänsten var inte tillgänglig. Ämbetsverken har ombetts att förlänga ansökningstiderna med en dag. Ansökningstiden för anmälningar är minst 14 kalenderdagar. 

Störningarna började: 7 juni 2023 kl. 17:00

Störningssluttid: 8 juni 2023 kl. 10:37
 

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi