Tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen Valtiolle.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.valtiolle.fi som Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) ansvarar för och har utarbetats den 15 september 2020.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning strävar efter att enligt lagen för erbjudandet av digitala tjänster (306/2019) och EU:s tillgänglighetsdirektiv garantera tillgängligheten av webbplatsen.

Tillgängligheten av webbplatsen har utvärderats av en extern expertorganisation.

Överensstämmelse med kraven

Huvudsakligen motsvarar www.valtiolle.fi nivåkraven A och AA som framförts i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Ett icke-tillgängligt innehåll

Video- och ljudinspelningar som publicerats innan den 23 september 2020 behöver enligt lagen inte retroaktivt göras tillgängliga eller raderas från webbplatsen.

Det kan finnas brister i tillgängligheten av ämbetsverkens videor. Videorna kommer från externa tjänster. Respektive ämbetsverk ansvarar för kontrollen och publiceringen av innehållet.

Språket i användargränssnittet och annonsen kan växla i arbetsplatsannonserna. Det naturliga språket i delar som framförts på olika språk kan inte programmässigt utredas, vilket inte fyller kriteriet 3.1.2 för WCAG 2.1. Varje enskilt rekryterande ämbetsverk ansvarar för annonsens innehåll och språkversion.

Vi utbildar vår personal till att tillgängligt producera tjänsten och vi följer kontinuerligt med webbplatsens tillgänglighetsläge.

Respons och kontaktuppgifter

Du kan med en responsblankett på webbplatsen ge respons om tillgängligheten av den.

Tillgänglighetstillsyn

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge oss först respons, det vill säga till administratören för webbplatsen. Vi svarar dig så snabbt som möjligt eller senast inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte överhuvudtaget får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sidorna för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas exakt hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000.

Tillägsinformation

www.valtiolle.fi har publicerats under våren 2015 och dess innehåll uppdateras och kompletteras kontinuerligt.

Tillgänglighetsutlåtandet för det separata systemet för arbetsansökningstjänsten Valtiolle.fi finns till förfogande genom att logga in i arbetsansökningstjänsten på https://haku.valtiolle.fi.

Publicerad 17-09-2020 kl. 8.27, uppdaterad 21-09-2020 kl. 13.16