Underhållsarbeten för Valtiolle.fi-systemet den 4-7 maj och användningsavbrott 7-8 maj

Publicerad 20-04-2018 kl. 14.31

Underhållsåtgärder kommer genomföras i bakgrundssystemet för valtiolle.fi-tjänsten med start kl.19 den 4 april 2018. Underhållsåtgärderna kommer färdigställas senast kl 06 den 7 maj.

Underhållsåtgärderna kommer vara närapå osynliga för slutanvändarna, men kommer kunna orsaka korta avbrott för tjänsten. En uppdatering av webbläsarens fönster kommer kunna avhjälpa problemen.

Användningsavbrott för rekryteringssystemet den 7-8 maj

Efter underhållsåtgärderna uppstår ett användningsavbrott i rekryteringssystemet på grund av uppdateringsarbeten från kl 08 den 7 maj 2018.

De rekryterande myndigheterna har förlängt sina ansökningstider enligt användningsavbrottet, eftersom det inte går att göra eller skicka några ansökningar under avbrottet. Det är inte heller möjligt att bläddra bland lediga tjänster på webbplatsen Valtiolle.fi under tiden för användningsavbrottet. Tjänsten kommer åter finnas till användning senast den 8 maj kl 08.

Vi beklagar olägenheter som användningsavbrottet eventuellt orsakar.

Tjänsten Valtiolle.fi