Vakt som yrke? Ansökningstiden till examensutbildningen är 1.-31.1.2022

Publicerad 13-01-2022 kl. 14.29

Utöver ansvarskänsla och växelverkan kräver vaktens yrke bland annat kompetens i säkerhets- och övervakningsarbete, rehabilitering och handledning samt kännedom lagstiftningen och föreskrifterna inom området.

Utbildning som syftar till examen inom brottspåföljdssektorn ger behörighet för övervaknings- och handledningsuppgifter i fängelserna.

Ansökningstiden till examensutbildningen inom brottspåföljdsområdet är 1.-31.1.2022.

Läs mer på Brottspåföljdssektorns utbildningscentralens webbsida:

Bekanta dig också: Brottpåföljdsmyndigheten på Valtiolle.fi.