Välkommen till statsförvaltningen!

Publicerad 17-04-2015 kl. 13.20

För årets praktikanter inom statsförvaltningen ordnas ett introduktionstillfälle på ti 9.6.2015. Tillfället ordnas för 15. gången i rad. Målet med dagen är att belysa hurdant det är att jobba inom statsförvaltningen samt välkomna de nya praktikanterna. En bra introduktion är en bra början på en lyckad praktikperiod.

Läs mera om tillfället (på finska) >