Valtiolle.fi-sidornas sökfunktion och annonsernas utseende förnyades

Publicerad 09-10-2017 kl. 9.28

Valtiolle.fi-sidornas struktur och utseende har förnyats för att effektivera användningen. På framsidan visas antalet lediga arbetsplatser hos staten. Där ges också en kort och allt tydligare beskrivning av de nyaste arbetsplatserna.

Den egentliga arbetssökningen finns under rubriken Lediga arbetsplatser. Sökfunktionerna har fått nya egenskaper för att göra det lättare att hitta lämpliga annonser, bl.a. en klassificering av uppgiftsområdena, som hjälper dig att tydligt avgränsa sökningen till att gälla uppgifter av en viss typ. I menyn till vänster kan du göra alla önskade sökavgränsningar på en gång. Dina val begränsar direkt antalet sökresultat. Antalet anges i övre hörnet av sökresultatsidan.

Grunduppgifterna för den lediga arbetsplatsen har samlats i början av den förnyade rekryteringsannonsen. En kompletterande beskrivning finns bakom grunduppgifterna. Från annonsen kan du nu klicka dig direkt till andra motsvarande uppgifter, som har samma landskap, kommun, ämbetsverk eller uppgiftsområde. Nu kan du se också på kartan var arbetsplatsen finns.

Vi önskar att den nya sökfunktionen för webbsidan Valtiolle.fi motsvarar användarnas förväntningar och fungerar ännu bättre än tidigare. Ge oss gärna respons om reformen med responsblanketten >